ประมวลรูปถ่ายจากการทัศนศึกษาภาคสนามวิชา ป.224 ประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ฯ
“อู่อารยธรรมอุษาคเนย์ยุคคลาสสิค: วัดพู (ลาว) เขาพระวิหาร (กัมพูชา) เขาพนมรุ้ง (สยาม)”
Cradle of Classical Southeast Asia: Vat Phou (Laos), Preah Vihear (Cambodia), Phanom Rung (Siam)
ถ่ายภาพโดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ/Photo by Dr.Charnvit Kasetsiri
1 KhonPhaPheng11Aug07
2 MekongChampasak11Aug07
3 VatPhouChampasak12Aug07
4 PreahVihear13Aug07
5 ChongSangamPolPot13Aug07
6 PhumPone13Aug07
7 TaMuen14Aug07
8 MuangTam14Aug07
9 PhanomRung14Aug07