Urgent-Petition to the Premier Abhisit Vejjajiva and Leaders of UDD

ด่วนมาก เรื่อง ขอให้ลงชื่อเพื่อเรียกร้องต่อ นรม. และ นปช.  (English version below)

 

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและแกนนำ นปช.

ต้องเร่งเจรจาเพื่อขจัดเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรง

คืนอำนาจให้กับประชาชน

 

เรียน    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

และแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

   

คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลและ นปช. หรือกลุ่มคนเสื้อแดงในขณะนี้ ได้สร้างความตึงเครียดและร้อนแรงให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำของทั้งสองฝ่ายต่างประกาศว่าตนยินดีที่จะ “เจรจา” จนทำให้สังคมเกิดความหวังที่จะได้เห็นทางออกอยู่รำไร แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลับพบว่าเจตจำนง ที่จะก่อให้เกิดการเจรจาของผู้นำของทั้งสองฝ่ายนั้น ช่างอ่อนเปลี้ยเสียเหลือเกิน  

 

พวกเรา นักวิชาการ  ที่ปรากฏรายชื่อท้ายจดหมายนี้ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อสภาวะตีบตันของบ้านเมืองในขณะนี้ เพราะการปล่อยให้การเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังของรัฐบาลและมวลชนเสื้อแดงจำนวนมหาศาลดำเนินต่อไป อาจกลายเป็น “เงื่อนไข” ที่นำไปสู่การปะทะและปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมได้ในที่สุด แม้ว่ากลุ่มคนเสื้อแดง จะได้แสดงให้ประจักษ์แก่สังคมแล้วว่าพวกเขายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีก็ตาม แต่เราต้องไม่ประมาทว่าสังคมไทยในขณะนี้มี “มือที่มองไม่เห็น” ที่รอฉกฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ เพื่อก่อการร้ายต่อรัฐบาล หรือเพื่อปราบปรามและยุติบทบาททางการเมืองของคนเสื้อแดง

 

ทั้งนี้ ความกังวลดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นบนความว่างเปล่า ข่าวความรุนแรงในรูปของการยิงระเบิดใส่สถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏมากขึ้นทุกวัน อาจเป็นดัชนีที่เตือนสังคมว่า ระดับของความรุนแรงกำลังจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังคมไม่สามารถรับรู้ความจริงได้เลย  ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความรุนแรงเหล่านี้ แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือ ความรุนแรงรายวันนี้  กำลังทำให้รัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงรู้สึกหวาดระแวงต่อกันมากยิ่งขึ้น และทำลายความชอบธรรมของกลุ่มคนเสื้อแดง

 

พวกเราในฐานะนักวิชาการ  ที่ห่วงใยสถานการณ์ของบ้านเมือง เห็นว่าหากปล่อยให้สภาวการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเหตุรุนแรงและนำไปสู่การใช้กำลังของรัฐเข้าปราบปรามสลายการชุมนุม ซึ่งประชาชนจำนวนมากอาจได้รับบาดเจ็บล้มตายในที่สุด จึงขอเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และแกนนำของ นปช. ดังต่อไปนี้

  

1.       ให้นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะยุบสภาภายใน 3 เดือน รัฐบาลต้องไม่มองว่าการยุบสภาคือความพ่ายแพ้ แต่ควรเห็นว่านี่คือหนทางที่ดีที่สุด สำหรับปลดเงื่อนไขแห่งความรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น ประการสำคัญ การยุบสภาคือการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนในภาวะที่บ้านเมืองไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ส่วนฝ่าย นปช. ไม่ควรยืนยันให้รัฐบาลยุบสภาในทันที แต่ควรให้เวลา 3 เดือนแก่รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและผลักดันนโยบายที่เร่งด่วนเสียก่อน  

 

2.       รัฐบาลและผู้นำ นปช. จะต้องดำเนินการเจรจา เพื่อปลดเงื่อนตายทางการเมืองโดยเร็วที่สุด โปรดอย่าพูดว่า “จะเจรจา” เพียงเพื่อสร้างภาพความชอบธรรมให้กับฝ่ายตนเท่านั้น แต่ต้องมุ่งเจรจาเพื่อสร้างกรอบกติกาการเลือกตั้ง ที่เปิดโอกาสให้การหาเสียงเลือกตั้งของทุกฝ่ายดำเนินไปได้อย่างเสรี ปราศจากการคุกคาม

 

3.       ให้กลุ่มและพรรคการเมืองทุกฝ่าย ต้องยอมรับผลการเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่ได้บริหารประเทศอย่างเต็มที่ ไม่มีการล้มกระดานด้วยวิธีการนอกระบอบรัฐสภาอีกต่อไป

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ การหลีกเลี่ยงให้พ้นจากวิกฤติการเสียเลือดเนื้อของประชาชน  ผู้ที่จะต้องถูกเรียกร้องก่อนก็คือรัฐบาล สำหรับ นปช.และกองทัพ เราขอเรียกร้องให้มีความเคารพในสิทธิเสรีภาพและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับรัฐบาลในการรักษาชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนสีใดก็ตาม

 

 

Dear Premier Abhisit Vejjajiva and Leaders of UDD:

 

Undeniably, the current confrontation between the Government and The United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) or the Red Shirts has exacerbated deep-rooted social and political tensions.  It is leading all of us to yet another deadlock.  During the past week, leaders of the two sides have announced their intention to “dialogue,” seemingly opening some dim light at the end of a long political tunnel.  But as the days pass, these intentions have become more and more questionable.


We, the undersigned academics, are profoundly concerned with the deadlock.  The continuing tension between the state forces and the Red Shirt masses seem likely to lead to physical clashes and eventual suppression of the demonstrators.  Though the Red Shirts have proven their commitment to nonviolence, and the Government too has refrained from violence, we cannot ignore the presence of agents provocateur and  “invisible hands” who may find an opportunity to panic the government and encourage it suppress the UDD's huge political mobilization. 


Such concerns are not groundless.  There has been an increase in reports of heavy weapons fired into public places.  So long as the public is kept in the dark about their perpetrators, tensions and mistrust between the Government and the UDD will certainly increase.


As academics, we feel concerned about the current crisis and would like to put forward the following proposals;


1.  The Government should announce that it will dissolve Parliament within three months.  The Government should not treat the dissolution as a defeat.  It is indeed the best available way to defuse the escalating violence.  Most importantly, to dissolve parliament is to hand power back to the people in a time of political deadlock.  The UDD should refrain from demanding the immediate dissolution of Parliament and give the Government a grace period of time to arrange the framework for elections and to implement urgent policies.


2.  The Government and UDD leaders should sincerely endeavor to 'dialogue' with each other.  The term “dialogue” should not be used simply to justify one’s cause.  Serious dialogue means discussion of the rules that are required for fair and free elections without any intimidation on the part of either side.


3.  Whatever the outcome of the elections, all parties involved should accept it, and sincerely promise not to carry out any extra-parliamentary actions to undermine their opponents.


Last but not least, we believe Thai society can avoid bloodshed if all parties genuinely believe in the legitimacy of rule of democracy and attach critical importance on saving people’s lives regardless of the color the persons are wearing.