อีสปอร์ตคืออะไร

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงคำจำกัดความของกีฬาอีสปอร์ต ตลอดจนประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของกีฬาอีสปอร์ตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ