อีสปอร์ตหรืออีเกมมิ่งคืออะไร

กระแสอีสปอร์ต (eSports) หรืออีเกมมิ่ง (e-gaming) เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคแห่งการสื่อสารและโลกอินเตอร์เน็ตที่ไร้ดินแดนในสมัยปัจจุบัน อีกทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนามากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดเป็นกีฬาประเภทใหม่ที่มีความท้าทายซึ่งแตกต่างจากกีฬาคลาสสิกทั่วไป

อีสปอร์ตคืออะไร

อีสปอร์ต หรืออิเล็กทรอนิกส์ สปอร์ต คือกีฬาที่แข่งขันในประเภทเดี่ยวและประเภททีมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เกมคอนโซล ฯลฯ ลักษณะการแข่งขันแบ่งออกตามประเภทของเกม ได้แก่ เกมวางแผนการรบ (Strategy Game) เกมต่อสู้ (Fighting Game) เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person Shooter หรือ FPS) หรือเกมต่อสู้แบบมีผู้เล่นหลายคนหรือเกมโมบา (Multiplayer Online Battle Arena -MOBA) เป็นต้น ปัจจุบันทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอีสปอร์ตเริ่มเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับมากขึ้น และถูกบรรจุให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี 2022 อีกด้วย

สถานการณ์อีสปอร์ตในไทย

อีสปอร์ตในไทยเริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังคงไม่ได้รับรองให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากปัจจุบันยังคงไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมก็ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดรายการแข่งขันอีสปอร์ตในเกมต่าง ๆ มากมาย เช่น เกม Point Blank, เกม Rov, Overwatch, League of Legends เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีกระแสความนิยมของกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มของกลุ่มคนที่ยึดการเล่นเกมเป็นอาชีพหลัก เช่น การเป็นนักแคสเกมผ่านแพล็ตฟอร์มสังคมเกมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ผ่านช่อง Youtube, Twitch เป็นต้น