เรียนกัลยาณมิตร

ด้วยครอบครัว เกษตรศิริ กำหนดจัดงานเสวนา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: วิกฤตการณ์บ้านโป่ง 2485 และพิธีบรรจุอัฐิ นายเชิญ นางฉวีรัตน์ เกษตรศิริ และบรรพชน ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 16.30 น. ณ วัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่งในงานดังกล่าว จะมีการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "บ้านโป่ง กับ พ่อและแม่: ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว Once Upon a Time in Ban Pong" เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และหารายได้ก่อตั้ง "ชมรมรักษ์บ้านโป่งและโพธาราม"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชาญวิทย์

Local History-1942 Ban Pong Affair กำหนดการ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านโป่ง

และพิธีบรรจุอัฐิ นายเชิญ นางฉวีรัตน์ เกษตรศิริ และบรรพชน

ณ วัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

(Wat Don Toom, Ban Pong, Ratburi Sun 9 February 2014)

อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2557

10.00 บรรจุอัฐิ และพิธีทางศาสนา โดยมีเจ้าอาวาสวัดดอนตูม เป็นประธาน Religious Ceremony

11.00 ถวายภัตตาหารเพล

12.00 อาหารกลางวัน/Lunch

ภาคบ่าย กำหนดการเสวนา ย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รำลึกสงครามมหาเอเชียบูรพา

วิกฤตการณ์บ้านโป่ง 2485 เหตุเกิด ณ วัดดอนตูม Panel Discussion-Ban Pong Affair 1942

13.00 ลงทะเบียน (ฟรี)

13.30 เปิดงาน โดย พลเอก นพ. สิงหา เสาวภาพ

14.00 ภาพยนตร์ วิกฤตการณ์บ้านโป่ง (Films/Ban Pong Affair) - คิดถึงเชิญ-ฉวีรัตน์ เกษตรศิริ

14.30 เสวนา วิกฤตการณ์บ้านโป่ง 2485 เหตุเกิด ณ วัดดอนตูม (-ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ศ.ดร.)-ประสาน วงศาโรจน์ (ดร.)-สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ (พ.ท. ดร.)-จินตพิชญ์ กลั่นประยูร (อ.)-วรรษิดา พิทักษ์พิเศษ (อ.)-สายพิน แก้วงามประเสริฐ (อ.)-บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ คณะนักเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ร.ร. รัตนราษฎร์บำรุง จัดทำภาพยนตร์สารคดี)

16.30 ชัยวัฒน์ เกษตรศิริ กล่าวขอบคุณ และปิดงาน

พิธีกร วรรษิดา พิทักษ์พิเศษ(อ.)-นิมิตร เกษตรศิริ (นายหมวดตรี)

หมายเหตุ แต่งกายตามสบาย........................

..อนึ่ง สำหรับทางรถไฟสายมรณะ Death Railway นั้น หลัก กม 0 เริ่มจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง ญี่ปุ่นตอกหลักเมี่อ 5 กรกฎา 2485/1942 ก่อนหน้านั้นเพียง 1 สัปดาห์เมื่อ 28 มิถุนา ญี่ปุ่นก็ได้ตอกหลัก 0 ที่สถานีตันบูซายัต ในเมืองมอญพม่าตอนล่าง ทางรถไฟสายมรณะ นี้ มีความยาวทั้งสิ้น 415 กม. อยู่ในไทย 304 ในพม่า 111 เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการรุกรบเข้าไปในพม่า และอินเดีย ต้องใช้แรงงานสร้างจำนวนมาก เป็นเชลยทาสชาวเอเชีย ที่ญี่ปุ่นจับมา และเป็น เชลยศึกฝรั่ง จำนวนหนึ่ง กับกรรมกรไทย ที่ได้รับค่าจ้าง......................

..ในช่วงนั้น เกิด วิกฤตการณ์บ้านโป่ง ซึ่งมีเรื่องโดยย่อ คือ เมื่อ 18 ธันวาคม 2485/1942 ตอนบ่ายแก่ๆ พระรูปหนึ่งมาจากวัดห้วยกระบอก (อำเภอกำแพงแสน กาญจนบุรี) มาถึงหน้าวัดดอนตูม ได้ให้ทานบุหรี่กับเชลยศึกฝรั่ง ทหารญี่ปุ่นเห็นเข้า ก็เข้ามาด่าแล้วตบหน้าพระ กรรมกรไทยเห็นเหตุการณ์ ก็เจ็บแค้น ครั้นเวลาประมาณ 3 ทุ่ม ทหารญี่ปุ่นปะทะกับกรรมกรไทย มีผู้บาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่าย และถูกทหารญี่ปุ่นจับและขังไว้เป็นจำนวนมาก เรื่องราวลุกลามใหญ่โต ญี่ปุ่นต้องการให้ลงโทษประหารชีวิตพระและกรรมกรไทย คดีนี้ถูกนำขึ้นศาลทหารไทย และตัดสินคดีเมื่อ 19 มิถุนายน 2486/1943 หรืออีก 6 เดือนต่อมา จำเลยทั้ง 3 คือ เพิ่ม สิริพิบูล (พระ? เณร? นาย) จำคุกตลอดชีวิต (นายเพิ่ม นายเปะ นุ่มชินวงส์ จำคุกตลอดชีวิต พลทหารจา โสมทัต จำคุก 10 ปี เหตุการณ์และคดีนี้ ได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเล่าขานกันในรูปของประวัติศาสตร์บอกเล่า อย่างน่าสนใจยิ่ง .......................